Fylkeslag i Noregs Ungdomslag
for Oslo og Akershus
Bygdelagshuset

Nordahl Bruns gate 22 - Oslo

Utleigeoversikt

Bestilling av lokaler kan BERRE gjerast til epost: bls-lokaler@getmail.no -
Vi leiger ut for DAG (kl. 09.00 - 17.00) og KVELD ( kl. 17.00 - 23.00 kvardagar, til 01.00 fredag og lørdag)
Oppgi Sal, dato og Dag/Kveld, namn på leigar, kontaktperson, telefon, og fakturaadresse.
Velg år - Velg måned: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

Desember 2016
Storsalen
Dag Dato Klokkeslett, leigetakar
Tor 1  
Fre 2  
Lør 3  
Søn 4
18.00 23.00 Folkedansnemnda
Mån 5
18.00 22.00 Bygdelagskoret
Tys 6
17.00 23.00 Tangoskolen
Ons 7
18.00 23.00 Symra
Tor 8
16.00 20.00 Barnelaget
Fre 9  
Lør 10  
Søn 11
18.00 23.00 Folkedansnemnda
Mån 12  
Tys 13
17.00 23.00 Tangoskolen
Ons 14  
Tor 15  
Fre 16  
Lør 17
09.00 17.00 NRF
Søn 18
09.00 17.00 NRF
Mån 19  
Tys 20  
Ons 21  
Tor 22  
Fre 23  
Lør 24  
Søn 25  
Mån 26  
Tys 27  
Ons 28  
Tor 29  
Fre 30  
Lør 31  
Halli
Dag Dato Klokkeslett, leigetakar
Tor 1
17.30 19.00 Barnelaget
19.00 23.00 Hordaringen
Fre 2  
Lør 3  
Søn 4
18.00 23.00 Folkedansnemnda
Mån 5
20.00 22.00 Oslo Songdanslag
Tys 6
19.00 23.00 Sogn og Fjordaneringen
Ons 7
17.00 23.00 Tangoskolen
Tor 8
16.30 19.00 Barnelaget
19.00 23.00 Hordaringen
Fre 9  
Lør 10
17.00 01.00 HAN Luz Bergersen
Søn 11
18.00 23.00 Folkedansnemnda
Mån 12  
Tys 13  
Ons 14
17.00 23.00 Tangoskolen
Tor 15  
Fre 16  
Lør 17
09.00 17.00 NRF
Søn 18  
Mån 19  
Tys 20  
Ons 21
17.00 23.00 Tangoskolen
Tor 22  
Fre 23  
Lør 24  
Søn 25  
Mån 26  
Tys 27  
Ons 28  
Tor 29  
Fre 30  
Lør 31  
Blåsalen
Dag Dato Klokkeslett, leigetakar
Tor 1
17.30 19.00 Barnelaget
19.00 23.00 Telelaget
Fre 2  
Lør 3
09.00 17.00 NRF
Søn 4  
Mån 5
19.30 21.30 Numedalslaget
Tys 6  
Ons 7
19.00 21.00 Hallimglaget
Tor 8
16.30 19.00 Barnelaget
Fre 9  
Lør 10
09.00 17.00 NRF
Søn 11  
Mån 12
17.00 23.00 Valdreslaget
Tys 13
18.00 23.00 Valdreslaget L
Ons 14
17.00 22.00 Symra Torader
Tor 15  
Fre 16  
Lør 17
09.00 17.00 NRF
Søn 18  
Mån 19
19.30 21.30 Numedalslaget
Tys 20  
Ons 21  
Tor 22  
Fre 23  
Lør 24  
Søn 25  
Mån 26  
Tys 27  
Ons 28  
Tor 29  
Fre 30  
Lør 31  
Møterom
Dag Dato Klokkeslett, leigetakar
Tor 1  
Fre 2  
Lør 3  
Søn 4  
Mån 5
19.00 21.30 Sofienberg
Tys 6  
Ons 7  
Tor 8  
Fre 9  
Lør 10  
Søn 11  
Mån 12
19.00 21.30 Sofienberg
Tys 13  
Ons 14
17.00 22.00 Symra Torader
Tor 15  
Fre 16  
Lør 17  
Søn 18  
Mån 19  
Tys 20  
Ons 21  
Tor 22  
Fre 23  
Lør 24  
Søn 25  
Mån 26  
Tys 27  
Ons 28  
Tor 29  
Fre 30  
Lør 31  

Ansvarleg redaktør: Bygdelagssamskipnaden, Oslo, epost: bls-lokaler@getmail.no